Ankara Lpg, Lpg Ankara, Ankara Lpg Montaj, Ankara Lpg Montaj Fiyatları, Ankara Lpg Tavsiye, Ankara Atiker Lpg, Ankara Landirenzo Lpg, Ankara Brc Lpg, Ankara Prins Lpg, Ankarada En İyi Lpg Ustası, Ankara Lpg Ustası Tavsiye, Ankara Lpg Prins, Ankara Lpg Ostim, Ankara Lpg Yedek Parça, Ankara Lpg Montaj Fiyatları 2020, Atiker Ankara Tavsiye, Ankarada En İyi Atiker Lpg Ustası, Ankara Lpg Montaj, Ankara Lpg Dönüşüm

Türkiye’deki LPG’li araç sayısı 1.500.000
Gaz Sızdırmazlık Raporu olmayan araç sayısı-2004 1.100.000 % 75
Gaz Sızdırmazlık Raporu bulunan araç sayısı-2004 400.000 % 25
Montaj Tespit Raporu araç ruhsatına işlenmiş araç sayısı-2004 1.000.000 % 67
Montaj Tespit Raporu araç ruhsatına işlenmemiş araç sayısı-2004 500.000 % 33
Gaz Sızdırmazlık Kontrolü yapılan araç sayısı-2003 169.000 % 11
Gaz Sızdırmazlık Kontrolü yapılan araç sayısı-2004 211.000 % 14
Gaz Sızdırmazlık Kontrolü yapılan toplam araç sayısı-2003/2004 379.000 % 25
Gaz Sızdırmazlık Kontrolü yapılan araç sayısı-2005 618.605 % 41
Gaz Sızdırmazlık Kontrolü yapılan toplam araç sayısı-2004/2005 829.605 % 55
2006’nın ilk 8 ayında Gaz Sızdırmazlık Kontrolü yapılan araç sayısı 406.764 % 27
Gaz Sızdırmazlık Kontrolü yapılan toplam araç sayısı-2005/2006 1.025.369 % 68
MMO’ya yetki devri yapılan 11.04.2005 tarihine kadar Montaj Tespit Raporu araç ruhsatına işlenmiş toplam araç sayısı 1.000.000 % 67
11.04.2005-01.09.2006 tarihleri arasında MMO tarafından Montaj Tespit Raporu verilen ve ruhsata işlenen araç sayısı 414.786 % 27
01.09.2006 tarihi itibarıyla Montaj Tespit Raporu ruhsata işlenmiş toplam araç sayısı 1.414.786 % 94

Yukarıdaki verileri değerlendirdiğimizde şu sonuçlara ulaşılmaktadır:

  1. 2003-2004 yıllarının Gaz Sızdırmazlık Rapor sayısı toplamı (379.000) iken, 2005-2006’da 1.025.369 araç kontrolü yapılmıştır.
  2. 2003-2004 yıllarında 1.500.000 LPG’li araç içinde Gaz Sızdırmazlık Raporu verilen araç oranı % 25 iken, 2004-2005’te % 55’e, 2005-2006’da % 68’e ulaşılmıştır.
  3. 2005 yılında 618.605 aracın Gaz Sızdırmazlık Testinin yapılmasıyla sağlanan iyileşme oranı % 41, 2006’da ise ilk 8 ayda 406.674 araç ile % 27, iki yıl toplamında da % 68 oranına ulaşılmıştır.
  4. 2004 yılında Gaz Sızdırmazlığa ilişkin % 75 oranındaki denetimsizlik, 01.09.2006 tarihi itibarıyla % 31’e çekilmiştir.
  5. Montaj Tesbit Raporunda Odamıza Yetki Devri yapılan 11.04.2005 tarihinden başlayarak 2005-2006’da 414.786 araç kontrol edilmiştir. Böylece 2004 yılında % 33 oranındaki denetimsizlik % 6’ya, çekilmiştir. Bu da Yetki Devri yapılan 2005 Nisan’ından sonra % 27 oranında bir iyileşme sağlandığını göstermektedir.
  6. Montaj Tesbit Raporu düzenlemeye ilişkin Odamıza Yetki Devri yapılan 11.04.2005 tarihine kadar ruhsata tescilli araç oranı % 67 iken, 18 ayda bu oran % 94’e çıkarılmıştır.
  7. 2006 yılının ilk 8 ayına ilişkin veriler, 2005 yılı denetim oranlarının sürdüğünü göstermektedir.

Bu göstergeler, alınan önlemler bütününün titizlikle sürdürülmesi ve kontrollerdeki artış yüzdeleri ile birlikte değerlendirildiğinde, LPG’li araçlardaki denetimsizliğin 2006-2007’de büyük oranda giderileceğini göstermektedir.